Privacyverklaring

Privacyreglement

Stan is een technische applicatie en platform voor Stan hulpverleners, opgezet door STAN B.V., een dochtervennootschap van Witte Kruis Holding B.V.

Definities

Voor Stan is jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. We doen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Stan verwerkt persoonsgegevens op drie grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst met jou (we alarmeren je als dat nodig is);
 • gerechtvaardigd belang (zoals analyse en onderzoek);
 • datgene waarvoor we jouw toestemming hebben

In dit privacy reglement worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

 • Stan: merknaam die wordt gebruikt voor alle vormen van Stan alarmering, opschaling en hulpverlening die wordt gefaciliteerd door de alarmeringstechniek en –systematiek van STAN B.V.
 • Persoonsgegevens: gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat per 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Stan vraagt jouw persoonlijke gegevens om je te kunnen alarmeren, inzetten en ondersteunen als burgerhulpverlener. Zodra jouw inschrijving als Stan hulpverlener definitief is, valt je account onder dit privacyreglement. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken conform dit privacyreglement. Dat doen we heel zorgvuldig en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij inschrijving via de Stan website en / of via de Stan ‘app’ vragen we om onze algemene voorwaarden te accepteren en de volgende gegevens in te vullen:

Contactgegevens

 • naam
 • e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer

Adresgegevens en beschikbaarheid

 • woonadres
 • werkadres
 • beschikbaarheid (dag-/tijdniveau)

Certificaatgegevens, je kunt bij inschrijving uiteenlopende competenties opnemen, waaronder:

 • Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 • Brand en ontruiming certificaat
 • Reanimatie en AED certificaat;
 • Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat;
 • Levens Reddend Handelen (LRH).

Locatiegegevens

Bij het downloaden van de Stan ‘App’ worden deze gegevens aangevuld met jouw locatiegegevens als je bent aangemeld.

2. Waarom verwerkt Stan persoonsgegevens

 • Na je aanmelding en registratie als Stan burgerhulpverlener controleren wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor (de geldigheid van) opgegeven diploma’s.
 • We waarschuwen je tijdig als een certificaat niet meer geldig is. Bij een verlopen certificaat zullen we je niet alarmeren, tot een herhalingstraining gevolgd en geregistreerd is.
 • We gebruiken je gegevens ook voor evaluatie, nazorg en ondersteuning als je bent ingezet bij een calamiteit. Als je niet bent ingezet, maar wel gealarmeerd ontvang je alleen een vragenlijst om de effecten van de alarmering te meten.
  Je bent zelf verantwoordelijke voor het actueel houden van je profiel.
 • De door jou opgegeven beschikbaarheid, competenties en locatiegegevens (of automatisch verwerkte locatiegegevens in de Stan-app) zorgen ervoor dat we je in de directe omgeving van een calamiteit kunnen alarmeren, als dat nodig is. Zo voorkomen we dat alle geregistreerde Stan hulpverleners tegelijkertijd worden opgeroepen.

Tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zal Stan je gegevens niet gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan de volgende:

 • de uitvoering van haar dienstverlening, inclusief de ontwikkeling en verbetering daarvan;
 • bijdragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij calamiteiten in het algemeen;
 • analyse en onderzoek van de effecten van alarmering en burgerhulpverlening;
 • het sturen van de Stan nieuwsbrief om je te informeren over (en helpen bij) aspecten en situaties waar je als Stan hulpverlener (mogelijk) mee te maken krijgt;
 • het bieden van nazorg als je bent ingezet;
 • overige ondersteuning, zoals het beantwoorden van jouw vragen of helpen bij het beheren van jouw profiel.

We zullen je altijd eerst persoonlijk benaderen, voordat we je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe/aanvullende diensten van Stan.

3. Verwerking van jouw gegevens

 • We hebben in een aantal regio’s en gemeenten een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals Stan dat ook doet. Dit kan bijvoorbeeld een AED-vereniging zijn. Zij voeren alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit, binnen een digitaal afgeschermde omgeving met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens.
 • Als een Stan-partnerorganisatie in jouw regio actief is, zal deze organisatie de gegevens van jouw inschrijving beheren.
 • Stan partners sluiten een partnerovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst waarin zij verklaren dat zij de AVG in acht nemen.
 • Stan zorgt ervoor dat derden jou als Stan hulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 • Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct.
 • Wanneer zich een calamiteit voordoet, wordt enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte Stan alarmering.
 • We bewaren alleen de laatst bekende locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je aangemeld en ingelogd bent.
 • Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.

4. Cookies en Google analytics

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor jou gemakkelijker te maken. Zo houden we bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s bij, zodat wij de inrichting van onze website hierop kunnen afstemmen. Er worden verder van jou geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

De cookies  die op onze website zijn geplaatst als deel van de “Analytics”-dienst van Google, zijn privacy-vriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

5. Openbaarmaking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Alleen als we ertoe verplicht zijn volgens de Nederlandse wetgeving, bij juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties moeten we jouw persoonlijke gegevens vrijgeven.

Ook wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of het openbaar belang in het geding komt, moeten we jouw gegevens misschien vrijgeven.

In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij jouw gegevens over aan deze betrokken partij, maar enkel met het doel waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd.

6. Hulpdiensten en slachtoffers

Stan overhandigt jouw persoonlijke gegevens niet aan hulpdiensten en/of slachtoffers, tenzij wet- en regelgeving dit voorschrijft. Natuurlijk mag je jezelf bekendmaken bij hulpdiensten en slachtoffers als je dit zelf wenst.

7. Bewaartermijn, inzage, wijziging en overdracht

 1. Je kunt de gegevens van jouw inschrijving als Stan hulpverlener controleren, wijzigen en indien gewenst verwijderen op je persoonlijke pagina.
 2. Wij bewaren jouw gegevens alleen zolang je staat ingeschreven als burgerhulpverlener bij Stan. Wanneer je je uitschrijft bij Stan, worden je persoonsgegevens volledig verwijderd uit ons systeem.
 3. Op jouw verzoek zullen we je gegevens overdragen aan een andere organisatie voor dezelfde doelstellingen als waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd.
 4. Wil je tijdelijk even niet stand-by zijn als Stan-hulpverlener? Geen probleem, stuur even een mail naar support@stan.com en we zetten je profiel op ‘Inactief’, totdat jij aangeeft dat het wel weer uitkomt.

8. Locatie-gebonden diensten

We verzamelen de exacte locatiegegevens inclusief de (real-time) geografische locatie van het apparaat waarop je onze Stan app hebt geïnstalleerd.

Dat is nodig om locatie-gebonden alarmering en inzet op basis van jouw competenties aan te bieden.

Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld zodat het niet mogelijk is om Stan hulpverleners persoonlijk te identificeren.

9. Een integraal privacybeleid

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen. Stan ziet toe op een strikte toepassing van de regels.

10. Vragen over privacy

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over dit privacyreglement of de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar support@stan.com.

We zullen je altijd informeren als we dit privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving rondom privacy verandert.

Wil je meer informatie over andere vormen van Stan burgerhulpverlening? Bezoek dan regelmatig onze website, of meld je aan voor de Stan nieuwsbrief (onderaan op de homepage) om op de hoogte te worden gehouden over al onze activiteiten.