Lees meer

Over Stan

Stan maakt het mogelijk mensen te alarmeren bij een noodsituatie. Zo alarmeren we burgerhulpverleners (via de Stan Alert app) bij calamiteiten. Daarnaast leveren we de techniek en support voor het oproepsysteem HartslagNu, waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om te helpen bij een hartstilstand om te starten met reanimeren.

Om ervoor te zorgen dat burgerhulpverleners succesvol ingezet worden voor bij calamiteiten, biedt Stan een compleet pakket, van de implementatie van het systeem in de organisatie tot support en nazorg voor de burgerhulpverleners. We verzorgen ook alle tussenliggende stappen om het systeem tot een succes te maken, zoals communicatie en voorlichting over de werking van Stan.

Nazorg & support

Support bestaat uit alle taken die op de achtergrond uitgevoerd moeten worden om het systeem goed draaiende te houden en gemotiveerde burgerhulpverleners te hebben. Onze Support afdeling houdt zich bezig met het controleren van gegevens, beantwoorden van vragen en het doorontwikkelen van de techniek.

Na elke oproep ontvangen burgerhulpverleners een vragenlijst. Als hierin wordt aangegeven dat hij/zij behoefte heeft aan nazorg na een alarmoproep, wordt een nazorgtraject opgestart. Op deze manier is gebleken dat mensen gemotiveerd blijven om burgerhulpverlener te zijn.

Maakt jouw organisatie nog gebruik van de alarmering van Stan? Neem dan contact met ons op.