Lees meer

Jan Stronkhorst: ‘Misschien maken burgerhulpverleners nog wel meer het verschil dan onze BHV’ers’

20 January 2017

Al lange tijd was Jan Stronkhorst op zoek naar manieren om de (brand)veiligheid in zorginstelling Het Baken goed op orde te hebben en continu te verbeteren. Zowel veiligheid (waaronder BHV) als techniek zijn twee onderdelen die Jan in zijn portefeuille heeft als unit manager facilitair bij Het Baken. “Vanuit die rol van techniek en BHV had ik een symposium gevolgd over een nieuwe kijk op BHV. Daarin kwam ook naar voren dat we nog veel meer gebruik kunnen maken van omwonenden- en burgerparticipatie.

Het is belangrijk om te kijken naar de capaciteiten van mensen en vooral naar die van niet-zelfredzame mensen. Bij grote calamiteiten heb je die hulp van extra handen hard nodig, zeker in zorginstellingen waar een groot deel van de cliënten vaak niet-zelfredzaam is en de nachten een uitdaging zijn. Dan is het belangrijk om te kijken naar omstanders, bezoekers en omwonenden in de buurt die je erbij kunt betrekken,“ vertelt Jan.

Organiseren van burgerparticipatie

“Ik hoor van collega’s bij andere zorgorganisaties dat ze zelf bezig zijn met het organiseren van die burgerparticipatie voor hulp bij calamiteiten. Maar er gaat veel werk in zitten om dat systematisch op te zetten en bij te houden. En een praktisch punt: als we de buurt willen alarmeren, wil ik een systeem hebben dat snel en betrouwbaar kan alarmeren. Techniek is dan een must om dit goed in te regelen. Voor mijn gevoel zijn wij daarin al ver, maar we willen graag nog een stap verder. Bovendien houd je ’s nachts altijd de zorg over een calamiteit, omdat de bezetting van medewerkers – en dus BHV’ers – veel lager is,“ vervolgt Stronkhorst.

“Ik wist van het bestaan van HartveiligWonen af en heb daar een balletje opgegooid of het niet ingezet kon worden bij ons als wij verlegen zitten om extra handen. Toen bleek dat ze bij HartveiligWonen bezig waren met de verbreding naar Stan Alert, zijn wij benaderd door Anthon Wolf en aangehaakt voor een pilot.”

Veiligheid borgen

“Door de veranderingen binnen de zorg is gebleken dat we op andere manieren onze veiligheid moeten borgen. Daarop hebben we besloten om veiligheid meer in huis te halen. Dat houdt voor ons in dat we alle medewerkers betrekken, dus mensen die echt werken in de zorg , maar ook kantoorpersoneel. We zijn allemaal verantwoordelijk en iedereen heeft een BHV-taak. Daarom hebben we Douwe Boonstra aangenomen als veiligheidsdeskundige en BHV-instructeur. Hij zorgt ervoor dat alle personeelsleden in ieder geval ‘basis hulpverlener’ worden. De BHV’ers leiden we extra op voor coördinerende taken.”

Pilot

“In de pilot bij De Voord leren we dat de BHV’er meer moet coördineren en aansturen. Dat is een omschakeling en die verantwoordelijkheid wil je niet direct bij alle medewerkers leggen. De BHV’ers worden daarom intern opgeleid aan de hand van scenario’s waar aandacht aan besteed moet worden die Douwe ziet.”

Zelfredzaamheid

Binnen De Voord is 80 à 90% van de bewoners niet-zelfredzaam. Stan Alert is daarom echt van toegevoegde waarde voor Het Baken, vindt Jan. “Er zijn veel cliënten die geholpen moeten worden bij een ontruiming. Bovendien kun je niet zonder techniek in een toch wel complex gebouw als de onze.”

Samenwerking met burgerhulpverleners

Over de samenwerking met burgerhulpverleners is Jan erg positief: “Qua wat ik tot nu toe gemerkt heb, vind ik het fantastisch. Het zijn allemaal gemotiveerde mensen. Die komen niet voor sensatie, maar willen ondersteunen om te voorkomen dat een calamiteit verder uit de hand loopt. Misschien maken burgerhulpverleners straks nog wel meer het verschil dan onze BHV’ers, doordat ze doortastender handelen omdat ze vaker opgeroepen worden. Daardoor weten ze hoe ze met de hectiek in een calamiteit om moeten gaan.”

Verwachting

Tot slot de vraag wat de verwachting van Jan is van Stan Alert: “Ik verwacht dat er een mooi en gedegen systeem opgeleverd wordt. En dat we als we 112 bellen, automatisch extra handen krijgen. En dan verwacht ik niet dat er 100 mensen staan. Als het er 4 of 5 zijn is het al heel mooi!”