Lees meer

Inwoners Elburg helpen bij brand

17 December 2018

In het voorjaar van 2018 is in de binnenstad van Elburg een pilot gestart waarin burgerhulpverleners worden opgeroepen om te helpen bij een beginnende brand. Veel inwoners zijn als burgerhulpverlener al actief bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu en hebben aangegeven ook graag bij andere calamiteiten te helpen. Zij hebben in samenwerking met inwoners van de binnenstad, de gemeente, brandweer Elburg en Stan, het oproepsysteem bij noodsituaties, het afgelopen jaar vaak geoefend om te onderzoeken wat zij voor de komst van de brandweer al zouden kunnen doen. Afgelopen maandag was de laatste oefening van dit jaar.

Monumentale binnenstad

Een brand in de oude vesting is onvoorspelbaar. Straten en steegjes zijn soms moeilijk bereikbaar en de oude gebouwen en monumenten hebben een zeer groot uitbreidingsgevaar. Bij een beginnende brand kan snel blussen zeer effectief zijn. De inzet van burgerhulpverleners is daarom een waardevolle aanvulling op de professionele hulpdiensten. In de vesting zijn bovendien veel kleine blusmiddelen, zoals brandblussers, aanwezig bij mensen die vlakbij een mogelijk brandadres wonen of werken. Het snel inzetten van een blusmiddel door een burgerhulpverlener kan een brand beheersbaar houden, waardoor de gevolgen van de brand klein kunnen blijven.

Binnen 1 minuut

In deze pilot zijn mensen uit het Stan-platform gevraagd blusmiddelen in te zetten bij een kleine calamiteit in hun directe omgeving. Daarbij krijgen zij heldere instructies met daarbij een locatie-aanduiding (adres), route etc. Als er voldoende vrijwilligers reageren, ontvangen de overige gealarmeerde vrijwilligers een annulering. Door gebruik te maken van het Stan-platform is het mogelijk om de impact van de inzet van kleine blusmiddelen te meten en kan worden vastgesteld of dit toegevoegde waarde heeft als ondersteuning in afwachting van de professionele hulpdiensten. Na afloop zal de pilot worden geëvalueerd. Het afgelopen jaar is er met verschillende scenario’s tussen burgerhulpverleners van Stan en de brandweer Elburg geoefend.

Reactie van de Brandweer: “De Stan-vrijwilligers waren herkenbaar met een hesje en gaven goed aan wat de situatie was. Er was opvang door vrijwilligers en we wisten door hun inzet snel bij welke ingang we moesten zijn. Die extra handjes zijn erg prettig! Ook mooi dat we hierin samen met de bewoners kunnen optrekken.”